Använd alltid munskydd när du åker buss

Nyheten publicerades den 5 januari, 2021

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt våra bussresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten.
Grundskoleelever omfattas inte av det.
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Boden Citybuss och Boden Kommun erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer mot uppvisande av giltig
biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat. Resande som saknar munskydd kan hämta sådant i Medborgarservice på stadshuset i mån av tillgång. Medborgarservice har öppet mån-fre kl 08-12, 13-17. Munskydd utlämnas mot uppvisande av giltigt färdbevis.
Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten
ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagerare.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om rekommendationen samt om hur munskydd används Munskydd på buss den 7 januari 2020 A4