Krav på munskydd i kollektivtrafiken från 7 jan

Nyheten publicerades den 5 januari, 2021

Rådet gäller personer födda 2004 eller tidigare samt under tider med högt antal resande i kollektivtrafiken (kl 07-09 samt 16-18 vardagar).

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i hela Sverige: personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser (klockan 7–9 samt 16–18 vardagar).

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Folkhälsomyndigheten betonar att det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Eftersom kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel införs det nya rådet.

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtidigt att de företag som bedriver kollektivtrafik tillhandahåller munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Vi återkommer med information om hur detta löses rent praktiskt och var munskydd kan erhållas. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras.

Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om rekommendationen samt om hur munskydd används

Munskydd på buss den 7 januari 2020 A4