Avstängning Lulevägen – Ändrade körvägar

Nyheten publicerades den 10 mars, 2022

Ett större ledningsarbete gör att Lulevägen måste stängas av för trafik in mot centrum mellan bron vid Lillån och Kungsgatan.

Lulevägen kommer att vara stängd mellan den 3/3 och 30/4. Trafik från centrum i riktning mot Garnisonsgatan påverkas inte (körfältet öppet).

Ändringar för Lokaltrafiken Lokaltrafiken:

Gående kommer att kunna passera in till Lillågatan. Passage över Lulevägen intill Kungsgatan kommer att ske vid befintligt trafikljus intill Kungsgatan.

– Linje 2 mot centrum /Heden har tillfällig körväg via Lulevägen – Garnisionsgatan – Stationsgatan – Prinsgatan – Kungsgatan enligt karta.

– Resenärer i riktning mot stan från hållplats Lillåbron hänvisas för linje 2 till tillfällig hållplats Nordpoolen eller Medborgarplatsen

– Linje 4 mot centrum/Vittjärv har tillfällig körväg via Garnisionsgatan – Stationsgatan – Prinsgatan – Kungsgatan enligt karta.

– Resenärer i riktning mot stan från hållplats Lillåbron hänvisas för linje 4 till hållplats Brännastrand eller Medborgarplatsen.

– Linje 2 mot S Svartbyn och Linje 4 mot Erikslund kör enligt ordinarie sträckning och trafikerar hållplats Lillåbron.

https://www.boden.se/nyheter/2022/avstangning-lulevagen